Liên Hệ

Nếu có vấn đề hoặc thắc mắc vì lí do gì, bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những hình thức dưới đây. Chúng tôi đảm bảo bí mật thông tin liên hệ của bạn.

    Email quản trị:
    - Mr Lanh: tvlanhinfo@gmail.com
    - Mr Toàn: minhtoan105@gmail.com

   Fanpage Facebook:  


   Google +: https://plus.google.com/+Loibaihathay