Lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman

Viết Cảm Nhận của Lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman với những cảm xúc chân thật của bạn lưu lại website này, tìm tải nhạc chuông chờ nghe xem Lyrics ca khúc remix video mv
I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman

Lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A WomanI used to think
I had the answers to everything,
But now I know
Life doesn't always go my way, yeah...
Feels like I'm caught in the middle
That's when I realize...

[Chorus:]
I'm not a girl,
Not yet a woman.
All I need is time,
A moment that is mine,
While I'm in between.

[Verse 2]
I'm not a girl,
There is no need to protect me.
It's time that I
Learn to face up to this on my own.
I've seen so much more than you know now,
So don't tell me to shut my eyes.

[Chorus]

I'm not a girl,
But if you look at me closely,
You will see it my eyes.
This girl will always find
Her way.

I'm not a girl
(I'm not a girl don't tell me what to believe).
Not Yet a woman
(I'm just trying to find the woman in me, yeah).
All I need is time (All I need),
A moment that is mine (That is mine),
While I'm in between.

I'm not a girl
Not yet a woman
All I need is time (All I need),
A moment that is mine,
While I'm in between.

I'm not a girl,
Not yet a woman.

Nghe lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman

Lời bài hát I\'m Not A Girl, Not Yet A Woman

1 nhận xét:

<a href="http://www.taigamek.mobi]game online hay</a>

Reply

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!