Lời bài hát Whatever It May Take

Viết Cảm Nhận của Lời bài hát Whatever It May Take với những cảm xúc chân thật của bạn lưu lại website này, tìm tải nhạc chuông chờ nghe xem Lyrics ca khúc remix video mv
Whatever It May Take
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Whatever It May Take


Lời bài hát Whatever It May Take

You made me crawl feeling so small
Creeping like shapes along the walls

Life fades to gray
Why must I pay
for giving my heart away

[Chorus:]
But whatever it may take
However my heart breaks
I'll keep singing in the rain
'till your back again

You left a hole deep in my soul
leaving my world so cold

But standing eye to eye
I still wonder why
we had to say goodbye

[Chorus:]
A nd whatever it may take
However my heart breakes
I'll keep singing in the rain
'till your back again
and whoever that changed your mind
whoever that makes you blind
I'll keep waiting here for you

All I ventured but nothing gained
I'm walking through the rain
Trying to keep a fading flame alive

Help!
Help me
Baby I'm lonely oh so lonely

Will I ever feel your love again
Am I really losing you my friend
Your absent talking your missing light
Makes me lonely on a Saturday night
Nghe lời bài hát Whatever It May Take

Lời bài hát Whatever It May Take

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!