Lời bài hát Sweetest Surprise

Viết Cảm Nhận của Lời bài hát Sweetest Surprise với những cảm xúc chân thật của bạn lưu lại website này, tìm tải nhạc chuông chờ nghe xem Lyrics ca khúc remix video mv
Sweetest Surprise
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Sweetest Surprise


Lời bài hát Sweetest Surprise

I never knew life could be like this
Never thought I would be the one that you would kiss
I never knew love could be so rough
but now I've found the real thing I can't get enough

[Chorus:]
Th e sweetest surprise
caught me tonight
right there in your eyes while I was kissing you
so don't say that you don't love
everything you dream of could be here

I used to wish, I used to dream
but now I'm living my hearts wildest fantasy
so I began to believe
because our love is there for everyone to see

[Chorus:]
The sweetest surprise
caught me tonight
right there in your eyes while I was kissing you
so don't say that you don't love
everything you dream of could be here

on and on where good things never end
on and on where we never pretend
Nghe lời bài hát Sweetest Surprise

Lời bài hát Sweetest Surprise

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!