Lời bài hát Gương Thần Gương Thần

Gương Thần Gương Thần
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Gương Thần Gương Thần


Lời bài hát Gương Thần Gương Thần

yeahhhhhhh
I spy with my little eyes something beginning with me
they call her beautiful, beautiful face, beautiful underneath.

Trong tim anh nghe thật hiền anh nghe thật nhiều, đừng lo lắng, suy tư để làm gì, buồn fiền sẽ làm đời em tàn sắc.
Gương ơi gương ơi giúp 1 lời, 1 lời khuyên với người tôi yêu dấu. GƯơng ơi gương ơi khuyên 1 lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn.

Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all,heres what you see, heres what you see, next time she asks you, tell her it's her, shes the one...

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàg vẫn vấn vương, rằng trên thế gian ko ai đẹp xinh như nàng.

ooohhhhh yeahhh

I spy with my little eyes something beginning with you, she's unexplainable, nothing describes how she appears to me.

Trong tim anh nghe thật hiền anh nghe thật nhiều điều cay đắng, em mang cho anh tuyệt vời mà sao em ko tin lời anh nói.
Gương ơi gương ơi giúp 1 lời, 1 lời khuyên với người tôi yêu dấu. GƯơng ơi gương ơi khuyên 1 lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn.


Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all,heres what you see, heres what you see, next time she asks you, tell her it's her, shes the one.

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàg vẫn vấn vương, rằng trên thế gian ko ai đẹp xinh như nàng. ( ko ai đẹp xinh như nàng).
mirror mirror, can you tell her she's the fairest
Heres what you see, heres what you see, next time she's seeing.
Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all,heres what you see, heres what you see, next time she asks you, tell her that it's her, shes the one...

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàg vẫn vấn vương, rằng trên thế gian ko ai đẹp xinh như nàng.
ko ai đẹp xinh như..... nàng.
Nghe lời bài hát Gương Thần Gương Thần

Lời bài hát Gương Thần Gương Thần

loading...

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!