Lời bài hát Chỉ Cần Một Giây Thôi

Chỉ Cần Một Giây Thôi
Sáng tác: Yên Lam

Nghe lời bài hát Chỉ Cần Một Giây Thôi


Lời bài hát Chỉ Cần Một Giây Thôi

Buồn buồn rơi rơi từng giọt buồn
Đường về đêm nay đầy nước mắt
Mưa rơi từng cơn mưa nhớ người
Vội vàng em đi thật vội vàng
Con đường em đi đầy nước mắt
Nước mắt vội tan theo chân người

Chỉ cần một giây thôi là đôi ta đã xa nhau
Chỉ cần một đêm thôi là xa nhau như từ muôn kiếp
Thì giờ còn gì đâu, tình yêu là giấc mơ thôi
Ngồi ôm làm chi những giấc mơ buồn
Chỉ cần một giây thôi là nay anh đã quên em
Chỉ cần một câu thôi từ nay hai ta đừng chung bước
Ngồi ôm chặt trái tim, để cho đừng mất đi, một giây thôi mà sao ta không ngờ

Buồn buồn rơi rơi từng giọt buồn
Đường về đêm nay đầy nước mắt
Mưa rơi từng cơn mưa nhớ người
Vội vàng em đi thật vội vàng
Con đường em đi đầy nước mắt
Nước mắt vội tan theo chân người

Chỉ cần một giây thôi là đôi ta đã xa nhau
Chỉ cần một đêm thôi là xa nhau như từ muôn kiếp
Thì giờ còn gì đâu tình yêu la giấc mơ thôi
Ngồi ôm làm chi những giấc mơ buồn

Chỉ cần một giây thôi là nay anh đã quên em
Chỉ cần một câu thôi là nay hai ta đừng chung bước
Ngồi ôm chặt trái tim để cho đừng mất đi một giây thôi mà sao ta không ngờ
Nghe lời bài hát Chỉ Cần Một Giây Thôi

Lời bài hát Chỉ Cần Một Giây Thôi

loading...

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!