Lời bài hát Đời Vẫn Thế

Đời Vẫn Thế
Sáng tác: Đồng Giao

Nghe lời bát hát Đời Vẫn Thế


Lời bát hát Đời Vẫn Thế

Đêm lạnh buồn một mình,.
Một mình tôi và tôi. ngày xanh tươi cũng chỉ có tôi mà thôi..
Dĩ vắng buồn một mình một mình tôi và tôi..
Đời hạnh phúc thì tôi vẫn là tôi..
Đời luôn mang lắm ưu phiền ai sẽ cùng tôi.
Sẽ cùng tôi sớt chia buồn vui..
Chuyện tình yêu có lắm niềm đau..
Dẫu là đau nhưng luôn cần có nhau..
Này bạn đời hỡi.
Xin hãy cùng tôi.
Hãy cùng tôi bước qua buồn đau..
Bạn đời ơi xin chớ dối lòng nhau..
Nếu cần nhau xin dừng gian dối nhau.
Thế gian sẽ đổi màu..
Chớ hững hờ cuộc đời chuyện đời ko là mơ..
Thì ai ơi chớ nên hoài mơ..
Mỗi cuộc tình còn lại kỉ niệm tôi và tôi..
Đời vẫn thế chỉ tôi và tôi.

Đêm lạnh buồn một mình,.
Một mình tôi và tôi. ngày xanh tươi cũng chỉ có tôi mà thôi..
Dĩ vắng buồn một mình một mình tôi và tôi..
Đời hạnh phúc thì tôi vẫn là tôi..
Đời luôn mang lắm ưu phiền ai sẽ cùng tôi.
Sẽ cùng tôi sớt chia buồn vui..
Chuyện tình yêu có lắm niềm đau..
Dẫu là đau nhưng luôn cần có nhau..
Này bạn đời hỡi.
Xin hãy cùng tôi.
Hãy cùng tôi bước qua buồn đau..
Bạn đời ơi xin chớ dối lòng nhau..
Nếu cần nhau xin dừng gian dối nhau.
Thế gian sẽ đổi màu..
Chớ hững hờ cuộc đời chuyện đời ko là mơ..
Thì ai ơi chớ nên hoài mơ..
Mỗi cuộc tình còn lại kỉ niệm tôi và tôi..
Đời vẫn thế chỉ tôi và tôi.
Mỗi cuộc tình còn lại kỉ niệm tôi và tôi..
Đời vẫn thế chỉ tôi một mình.
Nghe lời bát hát Đời Vẫn Thế

Lời bát hát Đời Vẫn Thế

loading...

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!