Lời bài hát Bạc Trắng Lửa Hồng

Bạc Trắng Lửa Hồng
Sáng tác: Khánh Băng

Nghe lời bát hát Bạc Trắng Lửa Hồng


Lời bát hát Bạc Trắng Lửa Hồng

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi saỏ
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao
Tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhaủ

Cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta
Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa
Đường anh sương gió bao la,
Đường em thêu gấm, thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhòa

Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận
Nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên gì
Gian truân nếu có qua cầu
thì hợp tan duyên số mà thôi

Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
Một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang
Mười hai bến nước thênh thang
Từ nay đôi nẻo hoang san
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng …
Nghe lời bát hát Bạc Trắng Lửa Hồng

Lời bát hát Bạc Trắng Lửa Hồng

loading...

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!