Lời bài hát Cho một người tình xa

Lời bài hát Cho một người tình xa
Sáng tác: Phú Quang


Người đến đời tôi một chiều rồi người đi
Tình đến đời tôi một mùa rồi tình xa
Để rồi một chiều tôi nghe hoang vắng
Để rồi một mùa quanh tôi quạnh hiu.

Người đi qua làm gì người ơi
Chiều đi qua làm gì chiều ơi
Mùa đi qua làm gì mùa ơi
Cho tôi nghe lạnh giá từng chiều, từng mùa.

Đến một chiều như cơn mơ
Đến một mùa như nắng ấm
Khiến cho một lần bước chân thật gần trở về một chiều
Một mùa yêu thương...
Zing mp3: Lời bài hát Cho một người tình xa

Youtube: Lời bài hát Cho một người tình xa

Lời bài hát Cho một người tình xa

loading...

Đăng nhận xét

Mời các bạn cùng nhau bình luận nào!